gruppo_4_-_pramollo_-_15_luglio_1982.jpg ponzo e willy 4 - pramollo - 15 luglio 1982Miniaturegruppo 5 - pramollo - 15 luglio 1982ponzo e willy 4 - pramollo - 15 luglio 1982Miniaturegruppo 5 - pramollo - 15 luglio 1982ponzo e willy 4 - pramollo - 15 luglio 1982Miniaturegruppo 5 - pramollo - 15 luglio 1982ponzo e willy 4 - pramollo - 15 luglio 1982Miniaturegruppo 5 - pramollo - 15 luglio 1982