ponzo_e_willy_-_pramollo_-_15_luglio_1982.jpg gruppo 3 - pramollo - 15 luglio 1982Miniatureponzo e willy 2 - pramollo - 15 luglio 1982gruppo 3 - pramollo - 15 luglio 1982Miniatureponzo e willy 2 - pramollo - 15 luglio 1982gruppo 3 - pramollo - 15 luglio 1982Miniatureponzo e willy 2 - pramollo - 15 luglio 1982gruppo 3 - pramollo - 15 luglio 1982Miniatureponzo e willy 2 - pramollo - 15 luglio 1982