willy_e_isabelle_siciliano_ladispoli_1982.jpg willy ermina e wilfrith godino - prarostino - luglio 1982Miniaturewilly e isabelle siciliano 2 ladispoli 1982willy ermina e wilfrith godino - prarostino - luglio 1982Miniaturewilly e isabelle siciliano 2 ladispoli 1982willy ermina e wilfrith godino - prarostino - luglio 1982Miniaturewilly e isabelle siciliano 2 ladispoli 1982willy ermina e wilfrith godino - prarostino - luglio 1982Miniaturewilly e isabelle siciliano 2 ladispoli 1982